Via länkarna nedan når du årsrapporter på Regionala cancercentrum i samverkans hemsida och interaktiva rapporter via incanet. I de interaktiva rapporterna kan du själv välja vilka uppgifter du önskar få presenterat.