Svenska Kolorektalcancerregistret 

Swedish Colorectal Cancer Registry

Välkommen till svenska kolorektalcancerregistrets hemsida

Här finner du länkar till information om registret,  forskning, årsrapporter och interaktiva rapporter, samt information om hur du ansöker om datauttag för forskning ur registret. Här finns även länkar till annan information relaterat till kolorektal cancer som nationellt vårdprogram, standardiserat vårdförlopp, nationellt kunskapsstöd och patientorganisationer.

Nyheter

Listan med publikationer baserade på SCRCR är nu uppdaterad för 2022

Nomogram för recidivrisk

Erik Ostermans nomogram för beräkning av recidivrisk och effekt av adjuvant behandling för tjocktarmscancer finns nu som länk nedan. Publikationen och bakgrunden till nomogrammet finns att läsa på Accurate population-based model for individual prediction of colon cancer recurrence

PROM enkäter

SCRCR introducerar patientrapporterade mått under 2022. Patientenkäter kommer automatiskt att skickas ut från SCRCR till alla patienter ett år efter behandling.
Före behandlingen finns dock inte patienten registrerad i SCRCR och därför måste enkäten före behandlingsstart initieras från respektive kirurgmottagning. I dokumenten nedan finns information och instruktion för hur man registrerar patienter för baseline enkät.

Synpunkter på hemsidan? Kontakta webmaster@scrcr.se