Svenska Kolorektalcancerregistret 

Swedish Colorectal Cancer Registry

Välkommen till svenska kolorektalcancerregistrets hemsida

Här finner du länkar till information om registret,  forskning, årsrapporter och interaktiva rapporter, samt information om hur du ansöker om datauttag för forskning ur registret. Här finns även länkar till annan information relaterat till kolorektal cancer som nationellt vårdprogram, standardiserat vårdförlopp, nationellt kunskapsstöd och patientorganisationer.

Nyheter

Synpunkter på hemsidan? Kontakta webmaster@scrcr.se