Vården i siffror

Kvalitetsregister.se

Cancerstudier i sverige -  nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter.